De Duinrel in 2005
Elzenhout en oude huisje Ockus en de duinrel vanuit de lucht
 (vanuit het zuiden). 
Het boshuisje is niet zichtbaar tussen
de elzenbomen. Het weiland is pas gemaaid (13 juni 2005).
Het oude huisje Ockus met de duinrel pas na het graven (herfst 2004). Omdat het begin uit een bestaande sloot bestaat,die tegen de bos-/duinrand ontspringt,  werd hij meteen bevolkt door stekelbaarsjes, kleine watersalamanders, bruine en groene kikkers en rugstreeppadden. 

Nogmaals vanuit de lucht (vanuit het noord-westen) op 5 october 2005. Er is een klein stukje van het Boshuisje (net in de schaduw) te zien. Foto: Sytske Dijksen, Foto Fitis. 
Lepelaars en Grauwe Ganzen gezien vanuit De Ockus. 
Veel vogelsoorten maken gebruikt van de niet steile oevers om langs en in het water voedsel te zoeken, te baden of te drinken.  Zo zijn o.a. ook Aalscholver, Blauwe Reiger, Kuifeend, IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart, Witgatje, Groenpootruiter, Oeverloper, etc. etc. gezien.

Inmiddels heeft de vegetatie zich al goed ontwikkeld; zie hier